MENU

Village Club Camping

ALGEMENE RESERVERINGS-VOORWAARDEN

Camping Les Sablons

 1) Het maken van een reservering impliceert dat u 

volledig akkoord gaat met onze algemene eserveringsvoorwaarden en interne reglement. 

2) De reservering wordt pas effectief met onze overeenkomst (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en na ontvangst van een betaling van 30% van het verblijf als aanbetaling + de reserveringskosten + de optionele annuleringsgarantie. In geval van late aankomst of vervroegd vertrek wordt geen enkele aftrek toegepast. 

3) De reservering is naamsgebonden en kan niet worden overgedragen of worden onderverhuurd. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen te weigeren waarvan de naam niet overeenkomt met de naam op de ‘reserveringsaanvraag’. 

4) De plaatsen worden volgens inschrijfvolgorde en in relatie tot de planning toegekend. De directie behoudt zich het recht om de nummers van de standplaats of accommodatie te veranderen. 

5) Al onze PRIJZEN kunnen worden geraadpleegd 

via de website of telefonisch of ter plaatse. Ze kunnen waarschijnlijk naar boven of naar beneden variëren. Wanneer de klant een PRIJSOPGAVE of een OPTIE aanvraagt, zijn de prijs en de beschikbaarheid van het product altijd beperkt in de tijd (zie onze correspondentie). Na deze periode is de aangegeven prijs en beschikbaarheid van het product niet langer gegarandeerd. 

6) RETROACTIVITEIT. Het tarief van het verblijf is de prijs die geldt op de dag van de reservering, of de 

prijs die wordt vermeld op de nominatieven optie zaarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken. Voordelen of promoties aangeboden door onze estiging na de boekingsdatum kunnen niet in rekening 

worden gebracht op een reservering die al is bevestigd, geheel of gedeeltelijk is betaald 

7) De SALDO VAN HET VERBLIJF moet 30 dagen vóór de datum van het begin van het verblijf betaald worden. Het volledige bedrag van het verblijf moet op hetzelfde moment als het reserveringsverzoek worden betaald als dit binnen 4 weken vóór de geplande aankomstdag plaatsvindt. 

 8) Wanneer het restbedrag niet betaald is binnen de termijn, behoudt de camping het recht voor om de reservering te ANNULEREN zonder enige terugbetaling. 

9) De administratiekosten worden nooit terug betaald. 

10) De standplaatsen en accommodaties moeten vóór 19H30 bezet worden. Indien de klant niet op tijd aanwezig kan zijn, wordt hij verzocht de receptie te verwittigen (bij voorkeur per mail, of telefoon). De nachtportier zal op vertoon van een identiteitsbewijs de noodzakelijke instructies en informatie geven. 

11) Een VERLATE AANKOMST of VERVROEGD VERTREK, door uw doen, geeft geen recht op restitutie. (zie de annulering garanties) 

12) In het geval dat de klant zijn aankomstdatum 

verzet, zal alleen geschreven bericht (Mail, Fax, Brief) worden geaccepteerd. Zonder geschrift wordt de standplaats of accommodatie, 24 uur na de contractuele datum van aankomst opnieuw beschikbaar gesteld voor de verkoop, zonder de terugbetaling van reeds betaalde bedragen. 

13) Annulering van de reservering dient schriftelijk (e-mail) te geschieden. In geval van annulering (zonder abonnement op de annuleringsgarantie), wordt u behouden of moet u dit doen: 

– De boekingskosten 

  • Volledige of gedeeltelijke annulering meer dan 30 dagen voor de datum van aankomst: 

– De reeds betaalde bedragen minus de annuleringskosten (75 €) worden terugbetaald. 

  • Totale of gedeeltelijke annulering van 30 dagen tot 8 dagen voor de datum van aankomst: 

– De reeds betaalde bedragen minus de aanbetaling (30%) worden teruggestort. 

  • Volledige of gedeeltelijke annulering 7 dagen voor de aankomstdatum : 

– Het totaal van de reeds betaalde bedragen wordt door de camping bewaard.