MENU

Village Club Camping

ALGEMENE RESERVERINGS-VOORWAARDEN

Camping Les Sablons

Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Het boeken van uw verblijf impliceert de volledige acceptatie van onze Algemene Reserveringsvoorwaarden, het Campingreglement en dat van de Zwembaden en de Balneo, die bij de ingang van de zwembaden staan aangegeven.
 2. Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming aan het bedrijf om hem tijdens zijn verblijf te fotograferen of te filmen en de foto’s, video’s of geluiden te gebruiken op eender welke drager gedurende een periode van 5 jaar. Deze machtiging geldt ook voor alle personen die bij de klant verblijven
 3. De reservering wordt pas effectief met ons akkoord (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en na ontvangst van een voorschot van 30% van het verblijf + de reserveringskosten + de optionele annuleringsgarantie. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek* wordt geen bedrag in mindering gebracht.*
  Een voorschot zal worden gevraagd per e-mail en zal moeten worden betaald voor het begin van uw verblijf. Deze storting moet online gebeuren via het platform van onze partner SWIKLY. Deze storting gebeurt via een eenvoudige creditcardafdruk en wordt dus niet van uw rekening afgeschreven. Het bedrag is 350€. Het volledige bedrag van deze waarborg wordt u automatisch terugbetaald na uw vertrek als de accommodatie schoon is achtergelaten, min de vergoeding voor eventuele schade, onbetaalde diensten, verlies van sleutels die u bij aankomst zijn overhandigd.
 4. De Reservering is nominatief en kan niet worden overgedragen of onderverhuurd. De directie behoudt zich het recht voor accommodatie te weigeren aan personen van wie de naam niet op de “reserveringsaanvraag” staat.
  Accommodatie is bestemd voor een bepaald aantal bewoners. In geen geval mag het door een groter aantal personen (inclusief kinderen en baby’s) worden bezet. In dat geval heeft de camping het recht een extra persoon te weigeren.
 5. Minderjarigen die niet door hun ouders of wettelijke voogd worden begeleid, kunnen niet worden toegelaten.
 6. De aankomst in de stacaravans, ongeacht de categorie, is vanaf 17.00 uur. Het vertrek moet voor 10 uur plaatsvinden. Anders kan een extra nacht in rekening worden gebracht.
  Voor de sanitaire plaatsen is de aankomst vanaf 15.00 uur en het vertrek voor 12.00 uur.
  Voor kale standplaatsen geldt: Aankomst vanaf 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.
 7. Elke ontevredenheid over de schoonmaak of de algemene staat van de woning moet op de dag van aankomst worden gemeld, zodat ons team de situatie kan verhelpen. Na deze periode wordt geen enkele klacht aanvaard.
 8. De plaatsen worden toegewezen in volgorde van inschrijving van de reserveringen en volgens de beperkingen van het tijdschema. De directie behoudt zich het recht voor om de toewijzing van het aantal staanplaatsen / verhuringen te wijzigen.
 9. Al onze tarieven kunnen worden geraadpleegd via de website (teksten en foto’s zijn niet contractueel) of per telefoon, of ter plaatse. Ze kunnen naar boven of naar beneden variëren. Wanneer de klant een offerte aanvraagt, is de prijs geldig tot 7 dagen na het uitbrengen van de offerte, terwijl de beschikbaarheid alleen kan worden gegarandeerd op het moment van de reservering (zie onze correspondentie). De contractuele prijs kan binnen de wettelijke en reglementaire grenzen worden gewijzigd wanneer zich tussen de datum van reservering en de datum van betaling van het saldo wijzigingen voordoen in de toepasselijke BTW-tarieven.
 10. De deelname van de gemeenten varieert per gemeente. Het wordt geïnd voor rekening van de gemeenten.
 11. Een Eco-Participation Tax wordt geheven per persoon en per nacht, vanaf 4 jaar.
  Dit bedrag wordt volledig geherinvesteerd in een milieuvriendelijke aanpak in overeenstemming met duurzame ontwikkeling (energiebesparing, recycling van zwembadwater, afvalscheiding, enz.)
 12. Retroactiviteir. De prijs die van toepassing is op het verblijf is de prijs die geldt op de dag van de reservering, of de prijs die staat vermeld op de offerte waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken. De voordelen of promoties die onze vestiging na de reserveringsdatum aanbiedt, kunnen niet worden toegepast op een reeds bevestigde en geheel of gedeeltelijk betaalde reservering.
 13. Het saldo van het verblijf moet ten laatste 30 dagen voor het begin van het verblijf door de camping worden geïnd. Het totale bedrag van het verblijf moet tegelijk met de reserveringsaanvraag worden betaald indien deze binnen 4 weken voor de geplande aankomstdatum wordt gedaan.
 14. Indien het saldo van het verblijf niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, behoudt de camping zich het recht voor de reservering te annuleren en de reeds betaalde bedragen te behouden.
 15. De reserveringskosten worden altijd door de camping ingehouden.
 16. Indien de klant niet binnen de openingstijden van onze receptie kan komen, dient hij/zij de receptie op alle mogelijke manieren te informeren (bij voorkeur per telefoon of e-mail). De nachtwaker neemt de laatkomer over op vertoon van een identiteitsbewijs.
 17. Late aankomst of vroegtijdig vertrek door u komt niet in aanmerking voor restitutie*.
 18. Als de klant zijn aankomstdatum wil uitstellen, moet hij daartoe een schriftelijk verzoek indienen (e-mail, fax, brief). De directie zal ook schriftelijk antwoorden. Het uitblijven van een antwoord van de directie zal worden beschouwd als een afwijzing van het verzoek.
 19. Elke volledige of gedeeltelijke annulering moet schriftelijk (brief, e-mail) gebeuren.
  Afhankelijk van de datum van de annulering worden u naast de reserveringskosten kosten in rekening gebracht of moet u deze betalen:

   

  • een annuleringsvergoeding van 75€ indien de annulering meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt.
  • Het equivalent van de aanbetaling (30% van het verblijf) vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor de aankomstdatum.
  • Het totale bedrag van het verblijf binnen 15 dagen na de aankomstdatum

  U heeft de mogelijkheid om bij uw bestelling in te tekenen op onze annuleringsgarantie (4% extra, zie onze online voorwaarden)

 20. Alle personen die op de camping verblijven zijn verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de camping dat zij bij hun bevestiging (per e-mail) hebben ontvangen en aan het huishoudelijk reglement van het zwembad dat bij de ingang van de zwembaden hangt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor eventuele overlast die wordt veroorzaakt door de mensen die bij hen verblijven en voor het bezoek dat zij ontvangen.
  Een duidelijke overtreding van het huishoudelijk reglement kan leiden tot de onmiddellijke verwijdering van de camping van alle personen die aan de reservering verbonden zijn, zonder dat de camping aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en/of terugbetaling van welke aard dan ook.
 21. In geval van een geschil met ons etablissement en na contact te hebben opgenomen met de klantenservice van het etablissement, kan iedere klant van de camping zich wenden tot een consumentenombudsman binnen een termijn van maximaal een jaar vanaf de datum van de per aangetekende brief aan de exploitant gerichte klacht. Daartoe moet u een dossier online indienen op de volgende website:
  https://www.mediateur-consommation-smp.fr of een dossier per post sturen naar het volgende adres : société Médiation professionnelle – 24 rue Albert de Mun – 33000 Bordeaux.

*Uitgezonderd in geval van inschrijving op onze annuleringsgarantie (zie artikel 19)