MENU

Village Club Camping

ANNULERINGS GARANTIE / ONDERBREKING VAN UW VERBLIJF

(Voorwaarden zijn geldig voor het seizoen 2020)

 De garantie gaat in op de dag van de ondertekening van het huurcontract en vervalt de dag voor de eerste verblijfsdag om middernacht. Onder voorbehoud van de naleving van de contractuele verplichtingen kunt u met deze garantie de voor uw verblijf betaalde bedragen terugkrijgen, met uitzondering van de dossierkosten en de annuleringsgarantie, die altijd op de camping blijven staan. Het is van toepassing binnen de grenzen van bepaalde onweegbare situaties die de abonnee of zijn familieleden hebben ondergaan (zie de beschrijving hieronder). Het is niet verplicht. Het wordt u aangeboden op hetzelfde moment als uw reservering en alleen dan. De gevallen waarin de garantie wordt geactiveerd, staan in de uitputtende lijst hieronder (alle andere redenen worden niet aanvaard): 

• In het geval van een acute ernstige ziekte, lichamelijk letsel of overlijden van uzelf, uw echtgenoot of uw partner (geregistreerde), uw (groot)ouders, uw voogd, uw broers, zussen, stiefouders, schoonzonen, schoondochters. Ernstige ziekte of ernstig lichamelijk letsel betekent een tijdelijke of permanente verwonding van uw fysieke integriteit, die medisch is vastgesteld en het stopzetten van een professionele of andere activiteit vereist. 

• Medisch onderbouwde complicaties tijdens zwangerschap 

• Scheiding (echtscheiding of breuk van samenlevingscontract) met officieel bewijs. 

• Ernstige schade die uw aanwezigheid ter plaatse vereist na: een inbraak, brand, waterschade of schade door andere natuurelementen, betreffende uw hoofdverblijf of bedrijfsruimte of uw auto ( indien voor meer dan 50% vernietigd). Een bevestiging van uw verzekeraar is hiervoor vereist. 

• Ontslag betreffende uzelf of uw (geregistreerde) partner, op voorwaarde dat de procedure niet gestart is voorafgaand aan de reservering. 

• U of uw partner heeft een mutatie of nieuwe baan gekregen en de startperiode is tijdens de geboekte verblijfsperiode. 

• Intrekking of verandering betreffende uw betaalde verlofdagen. 

Al deze redenen voor annulering moeten uiterlijk binnen de drie dagen volgend op het ongeval of gebeurtenis schriftelijk worden medegedeeld aan het volgende mailadres: annulation@les-sablons.com, Alle nodige documenten die de feiten bevestigen (deskundigenrapport, contract, politierapport, een oproep, medische verklaring of certificaat van overlijden …), die ons later toegezonden worden voor de administratieve verwerking, beïnvloeden de datum van de behandeling (ontvangst + 7dagen ). 

In het geval van andere gebeurtenissen, en als uw verzoek ons later bereikt dan de limiet van 3 dagen (de datum van de bevestigingsmail van de gebeurtenis), zal er geen restitutie plaatsvinden. 

De garantie is enkel geldig onder voorbehoud van de vervulling van andere contractuele verplichtingen, met name de betaling van het voorschot of de gehele som, inclusief de inschrijving op de annuleringsgarantie ter hoogte van 3,2% van het totale bedrag. 

In geval van een onderbreking van het verblijf, geldt de garantie in de zelfde situaties, met een vergoeding gelijk aan het aantal resterende nachten minus één nacht. In dit geval dekt de garantie maximaal de basis die is gebruikt om het bedrag te berekenen (exclusief toeslagen of toevoegingen).